Kod ośrodka:

Login:

Hasło:
Nie pamiętam hasła - kliknij tu


Jeśli jesteś nowym użytkownikiem

Szanowni Państwo,
Zachęcamy do uzupełnienia orpkp za rok 2021 i wprowadzenia Państwa danych do 15 stycznia 2022 (dane ciężarnych, wstępne diagnozy, zdjęcia, filmy z badania). Dla tych z Państwa którzy wprowadzą do 5 rekordów - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej (Uchwała z dnia 22 grudnia 2021) przekaże Państwu gratyfikację finansową w wysokości 500 zł. Dla tych, którzy wprowadzą więcej rekordów suma będzie odpowiednio większa. Przypominamy, że nie wprowadzamy małych mięśniowych ubytków typu VSD, pojedynczych skurczów dodatkowych, bright spotów, czy izolowanych wysięków w osierdziu. Rekord musi być uzupełniony o dane noworodka.

W Nowym Roku 2022 przypominamy Państwu o możliwościach konsultacji on-line w oparciu o obrazy i filmy wprowadzone do orpkp.

Zachęcamy także do udziału w nowym cyklu szkoleń praktycznych. Do zobaczenia w Łodzi!

W imieniu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej

Dr I. Strzelecka oraz Prof. M. Respondek-Liberska
OGÓLNOPOLSKI REJESTR PRZYPADKÓW KARDIOLOGICZNYCH PŁODÓW
ZOSTAŁ OBJĘTY HONOROWYM PATRONATEM PRZEZ FUNDACJĘ SERCE DZIECKA


Patronat Fundacji Serce Dziecka

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!
życzy Ogólnopolski Rejestr Przypadków Kardiologicznych Płodów


KURS POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGII PRENATALNEJ EDYCJA ZIMOWA „BADANIE SERCA PŁODU“


Więcej informacji: http://kardiologia-prenatalna.org/kurs-polskiego-towarzystwa-kardiologii-prenatalnej-edycja-zimowa-badanie-serca-plodu/

Zaproszenie

Program

FORMULARZ REJESTRACYJNY

III KONFERENCJA KARDIO-PRENATAL ON-LINE

Szanowni Państwo!
Konferencja Kardio-Prenatal on-line 22-23 maja 2021 - odbyła się.
Strona Konferencji: http://kardiologia-prenatalna.org/zapraszamy-na-iii-konferencje-kardio-prenatal-online/

Krótki opis III KonferencjiZarząd PTKP serdecznie zaprasza miłośników na cykl wykładów szkoleniowych z zakresu kardiologii prenatalnej. Wykłady pod egidą PTKP dostępne są po zalogowaniu, w zakładce "Dydaktyka".

Mapa Polski z ośrodkami kardiologii prenatalnej
wg Ogólnopolskiego Rejestru Problemów Kardiologicznych Płodu
www.orpkp.pl (aktualizacja na dzień 1.06.2020)

Ośrodki referencyjne ( barwa czerwona): Ośrodki pozostałe (barwa niebieska)Zarząd Polskiego Towarzystwa Kardiologii Prenatalnej
Prof. M. Respondek-Liberska Prof. K. Preis Dr hab. n. med. M. Słodki Dr n. o zdr. I. Strzelecka
Opracowanie: dr n. med. P. KordjalikPoparcie wniosku w sprawie uznania Certyfikatów Podstawowego Badania Serca Płodu - Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski

Poparcie wniosku w sprawie uznania Certyfikatów Podstawowego Badania Serca Płodu - Prof. dr hab. n. med. Jacek Białkowski


Polskie Towarzystwo Kardiologii Prenatalnej


5 stycznia, w Łodzi odbyło się zebranie członków założycieli Polskiego Towarzystwa Kardiologii Prenatalnej, na którym przyjęto statut Towarzystwa oraz wybrano pierwsze władze na okres 3 letniej kadencji oraz złożono stosowne dokumenty w biurze prawnym.

Towarzystwo nasze od stycznia 2018 roku obejmuje nadzór merytoryczny nad Ogólnopolskim Rejestrem Problemów Kardiologicznych Płodów www.orpkp.pl.

Rejestr ten założony w 2004 roku był przedmiotem wielu analiz i publikacji, ale zarówno wyniki tych analiz jak i zaproponowany przez łódzki ośrodek kardiologii prenatalnej, współczesny podział wad serca, nie został zaakceptowany przez polskich kardiologów dziecięcych.

Dlatego od 2018 r. postanawiamy iż nadal będziemy pracować i prowadzić edukację wg przyjętych przez nas zasad w ramach Polskiego Towarzystwa Kardiologii Prenatalnej. Natomiast Sekcja Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (założyciel sekcji prof. M. Respondek-Liberska, wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii w latach 2012 - 2016, aktualna przewodnicząca Sekcji dr hab. A. Włoch), będzie rozwijała z pewnością dalej polską kardiologię prenatalną wg własnych zasad.

Ramy i forum Polskiego Towarzystwa Kardiologii Prenatalnej są otwarte dla każdego kto zaakceptuje nasz statut, zgłosi do nas akces potwierdzony wypełnioną ankietą i wpłatą członkowską w danym roku kalendarzowym.

Ankieta dla nowych członków oraz ankieta akredytacyjna dla Państwa gabinetów znajdują się w odpowiednich zakładkach.

Zapraszamy do współpracy, integracji naszego środowiska, zachęcamy zwłaszcza położników zainteresowanych kardiologią prenatalną do dalszego kształcenia i rozwijania zawodowego.
Będziemy Państwu pomagali, aby w przyszłości w każdym oddziale położniczym działał profesjonalny echokardiografista prenatalny pomagający kolegom położnikom w bezpiecznym prowadzeniu ciąż i porodów.

Państwa działalność zapisana i udokumentowana w postaci Państwa rekordów w orpkp.pl będzie Waszym głównym świadectwem nabytych umiejętności w wykonywaniu badań i ich interpretacji.

Prof. M. Respondek-Liberska
Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Kardiologii Prenatalnej
2018-01-18

Foto Konkurs pod egidą Polskiego Towarzystwa Kardiologii Prenatalnej

 
2018-10-16

List 2018

Lódź, czerwiec 18, 2018 

 

Szanowni Państwo,

 

W 2018 r. mija 15 rok działania Ogólnopolskiego Rejestru Patologii Kardiologicznych u Płodów. Podsumowanie wybranych problemów omówiliśmy na naszej łódzkiej konferencji w kwietniu, ale sprawozdania z poszczególnych lat można znaleźć na łamach PrenatalCardiology… (http://journal.prenatalcardiology.org/

 

W minionym czasie w zakresie prenatalnych badan kardiologicznych , zarówno  skriningowych, jak i specjalistycznych zrobiliśmy w naszym kraju ogromny krok na przód…. Nasze dane pokazały iż prenatalna diagnostyka kardiologiczna w Polsce to nie jest już kazuistyka!!!! Praktycznie 100 % serc jednokomorowych rodzi się po dgn prenatalnej…to raczej nie wykrycie takiej wady serca jest dziś kazuistyką….

 

Nagroda im dr A. Respondka dla położnika wykrywającego transpozycję dużych naczyń u płodu odchodzi do kart naszej polskiej historii kardiologii prenatalnej….Naszym 10 laureatom

2004

Lek. Med. Piotr Długosz

Kartuzy k/ Gdańska

2005

Lek. med. B. Chrostowski

Kraków

2006

Lek. med J. Walkowski

Starachowice

2007

Lek. med M. Lewandowska

Bydgoszcz

2008

dr. n. med. M. Kozarzewski

Łódź

2009

Lek. med. J. Asztabski

Tarnów

2010

lek. med. Marek Sajewicz

Kraków

2012

dr Jacek Paluszyński

Toruń

2013

dr Anna Knafel

Kraków

2016

lek. med. Tomasz Błasiak

Sieradz

……. serdecznie dziękuję za ich starania i gratuluję ….

 

W roku 2017 gdyby porównać liczbę prenatalnych d-TGA i zoperowanych d-TGA  w Polsce i w Europie, nasz kraj z pewnością zająłby miejsce Nr 1 na naszym kontynencie, gdzie wciąż wykrywalność tej wady nie przekracza 30%....

 

Z naszego Rejestru wynika,iż aktualnie mamy 4 wiodące ośrodki kardiologii prenatalnej: poza Agatową prof. J. Dangeli moim łódzkim ośrodkiem w ICZMP, doganiają nas moje dwie byłe doktorantki: dr hab. A. Włoch w Rudzie  Śląskiej oraz dr n. med. B. Radzymińska-Chruściel w krakowskim Ujastku. Tylko nasze 4 ośrodki badają > 80% wszystkich wad serca w Polsce, ale rosną jak grzyby po deszczu ośrodki, które rocznie mają > 10 płodów z wadami serca…Brawo !!!!

 

W kardiologii prenatalnej widać jak na dłoni  mnogość i różnorodność naszych  problemów dlatego nie powinna Państwa dziwić nasza dalsza dwutorowość działania, począwszy od roku 2018…… Pracując nadal razem i “wrzucając” cały nasz “dorobek” do jednego Rejestru, możemy go różnie interpretować i dalej wspólnie rozwijać.

 

Dlatego w 2018r. powołaliśmy do życia Polskie Towarzystwo Kardiologii Prenatalnej skupione wokół osi Lódź, Płock, Gdańsk, Wrocław I Szczecin. Dalej działa utworzona niegdyś przeze mnie Sekcja Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego , aktualnie pod kierunkiem dr hab. A. Włoch, która współpracuje z Joanną Dangel.

 

Oba nasze towarzystwa będą certyfikować lekarzy, według nieco odmiennych zasad ale istota naszej pracy od tego się nie zmienia…..

 

Dlatego proponuję kontynuowanie Rejestru ORPKP na dotychczasowych zasadach, a każdy z Państwa może sobie dowolnie wybierać wg jakich zasad chce się ubiegać o certyfikat Badania Serca Płodu.

Nasze aktualne zasady na www.orpkp.

 

W 2018 r. chciałabym zwrócić Państwa uwagę na szczególną grupę naszych najmłodszych pacjentów z izolowanymi wadami serca.

Chciałabym abyśmy poznali liczbę wad serca płodów I noworodków, które potrzebują cewnikowania serca lub operacji kardiochirurgicznej w 1-2 dobie…..i  nate najtrudniejsze aktualnie przypadki Państwa uczulam…..

 

W ten sposób najlepiej będzie nam przekonać niedowiarków o roli i znaczeniu  kardiologicznych badań prenatalnych.

 

Postaramy się aby dr Z. Tobota, nasz administrator, wprowadził nowe oznaczenie tych  wad serca….

 

Prof. Dangel uważa ze wszystkie wady przewodozależne to wady serca krytyczne, a ja wraz z dr hab. M. Słodkim wprowadziliśmy nową definicję prenatalnych wad serca krytycznych ….czyli wg nas krytyczne wady serca płodu to takie, które wymagają nie tylko prostinu ale pilnej interwencji u noworodka (często przed wystąpieniem objawów klinicznych…). Podobnie myślą już Amerykanie….

 

Nasz łódzki podział jest  akceptowany przez położników i neonatologów, nadal nie jest w   pełni uznawany przez kardiologów dziecięcych, co skutkuje tym, iż niektórych pacjentów tracimy (umierają w 2gim 3 im miesiącu życia), inni zamiast przebywać w szpitalu po leczeniu 3-4 tygodnie, walczą o życie 3- 6 miesięcy…..

 

Postęp zawsze rodzi się w bólach…ale mam nadzieję, że razem skrócimy ten okres do niezbędnego minimum.

 

Wprowadzając swoich pacjentów do ORPKP proszę również zwrócić uwagę na nowe foldery : „Przypadki miesiąca” oraz „Dydaktyka” (tu zgromadziliśmy filmy z orpkp z badań HLHS, AVC I d-TGA z różnych tygodniach ciąży).

 

Czekam na Państwa uwagi i komentarze, przypadki miesiąca i zachęcam  do lektury PrenatalCardiology

 

Prof. M. Respondek-Liberska

Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Kardiologii Prenatalnej

Pomysłodawca i założyciel www.orpkp.pl

RedaktorNaczelny Prenatal Cardiology

 

2018-06-19

Podziękowania po XI Kongresie PTU w Olsztynie
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy znaleźli czas i przyjechali do Olsztyna na naszą sesję Fetal Cardiology z udziałem prof. J.C. Huhty. Szczególne podziękowania składam prezenterom, którzy włożyli wysiłek w przygotowanie swoich wystąpień. Wszystkie były na najwyższym poziomie.
2012-06-10  [więcej]


Przesyłamy Wam plakat głoszący naszą nową ideę...


Szanowni Państwo,

1) Przesyłamy Wam plakat głoszący naszą nową ideę...Mam nadzieję że jest sympatyczna i spotka się z Waszym uznaniem...a jeśli tak to wywieście ten plakat u siebie w gabinetach i poczekalniach dla pacjentów.... Plakat do pobrania


2) Przypominam że do końca lutego czekam na Państwa aplikacje w sprawie Nagrody im. dr A. Respondka. Rozstrzygnięcie konkursu za rok 2013 w marcu 2014, a uroczyste wręczenie Nagrody w czerwcu na otwarciu Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.


Z pozdrowieniami

Maria Respondek-Liberska

2014-02-16

Nagroda im. dr A. Respondka za rok 2013


Szanowni Państwo,

Gratuluję wszystkim którzy nadesłali swoje aplikacje do Nagrody im dr A. Respondka... a szczególnie gratuluję laureatom. Wręczenie Nagrody (Dyplom + czek) oraz wręczenie Wyróżnień (Dyplomy) w czasie Kongresu PTU w czerwcu w Krośnie... Serdecznie zapraszam....

Protokół rozstrzygnięcia konkursu


Z pozdrowieniami

Maria Respondek-Liberska

2014-03-12

Program Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego
Szanowni Państwo,
W imieniu Sekcji Echokardiografii oraz Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej, mam zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do Olsztyna na 1 czerwca. 


2012-05-14  [więcej]


Nowy podział wad serca płodu na 4 grupy

Począwszy od roku 2012 przyjmujemy dla naszych celów organizacyjnych podział wad serca płodu na 4 grupy, zamiast dotychczasowego podziału na 3 grupy. 

Aktualny podział wad wg "Atlasu Wad Serca Płodu M. Respondek-Liberska, Adi Art 2011, Łódź jest nastepujący:
Z punktu widzenia kardiologii prenatalnej:
2012-01-09  [więcej]


Informacja dla lekarzy ubiegających sie o Certyfikaty
Dla lekarzy ubiegających sie o Certyfikaty a także wszystkich pozostałych:
liczą się tylko te przypadki, które zostają pozytywnie zweryfikowane....
Weryfikacji podlegają tylko te przypadki w których zamieszczacie Państwo dokumentację w postaci zamrozonych /ruchomych plików.

Prof. M. Respondek-Liberska , styczeń 2012
2012-01-09

Komunikat o przyznaniu nagrody im. Dr. Andrzeja Respondka za rok 2010
W dniu 8 kwietnia 2011 roku, w Łodzi, komisja w składzie: przewodnicząca prof. Maria Respondek Liberska (ICZMP, UM Łódź), członkowie: prof. Andrzej Syta (ICZMP), dr Katarzyna Janiak (ICZMP), Katarzyna Parafianowicz (v-prezes Fundacji Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej) oraz red. Marek Lipiński (rzecznik Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej) – rozpatrzyła, zgodnie z regulaminem Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, tegoroczne zgłoszenia do Nagrody im. Dr. Andrzeja Respondka. 

Po dyskusji, jednogłośnie zdecydowano, iż Nagrodę im. Dr. Andrzeja Respondka za rok 2010 otrzymuje lek. Marek Sajewicz z Krakowa za wczesne wykrycie oraz bardzo dobre udokumentowanie wady serca pod postacią prostej transpozycji dużych naczyń (d-TGA). Zwycięzcy serdecznie gratulujemy.

Prof. Maria Respondek Liberska
Łódź, kwiecień 2011 r.
2011-04-11

Uwagi do wprowadzania danych
Przypominamy i że do orpkp.pl nie wpisujemy:
- ognisk hiperechogenicznych
- pojedynczych skurczów dodatkowych
- wysieku w osierdziu
- pojed. czynnościowej niedomykalności zastawki trójdzielnej
- wad pozasercowych jeżeli nie są one kwalifikowane do terapii in utero

Wpisujemy jako odrębna kategorię: ANOMALIE KARDIOLOGICZNE takie przypadki jak:
- izolowana przetrwała żyła główna górna lewa
- izolowany prawostronny łuk aorty
- izolowany brak prawej żyły głównej górnej
- izolowana żyła bezimienna
- izolowana prawa tętnica błądząca podobojczykowa
- izolowane mięśniowe VSD < 3 mm

M. Respondek-Liberska, J. Dangel (Marzec 27, 2011)
2011-03-30

20th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology

20th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
10–14 October 2010, Prague, Czech Republic
 
One month to go!
 
Submission deadline - 12 April 2010
 
(NB: You must register for the Congress for your abstract to be considered)
 
Visit our website for further information or email your queries to congress@isuog.org
2010-03-14

Zmiany w Rejestrze w Roku 2010

Od 1 stycznia 2010 prosimy o wprowadzanie danych pacjentów wraz z dokumentacją (foto zamrożone lub avi).
Tylko rekordy z dokumentacją podlegają weryfikacji, która stanowi o randze danego ośrodka ( typu A, B lub C).
Tylko rekordy z dokumentacją moga być podstawą przyznawania Certyfikatów z zakresu Skriningowego Bdania Serca Płodu lub Certyfikatu z Badania Echokardiograficznego Sekcji Echokardiografii PTU.

Pozdrawiamy
M. Respondek-Liberska, J. Dangel, Z. Tobota
2010-01-05

Współpraca

Począwszy od stycznia 2010 zaprosiliśmy do współpracy kolegów z Jefferson University w Philadelphii i dlatego mam prośbę o podjęcie wysiłku wpisywania własnych komentarzy do opisów badań in Eglish. Ja to robię max króko dodając moje inicjały i datę wpisu komentarza. Wpisy te są widoczne np. w raporcie nr 33.

Dziękuję wszystkim którzy nadesłali w tym roku zgłoszenia w sprawie Nagrody im. A. Respondka. Wybór laureata będzie trudny ale liczba zgłoszeń upewniła mnie w słuszności iż idea jest warta propagowania a w naszej prenatalnej diagnostyce kardiologicznej dzieje się coraz lepiej !!!!!!! 

M. Respondek-Liberska 
2010-01-08

Spotkania naukowe
Spotkania naukowe
Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej PTU
&
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej
                                                                         Styczeń 23, Łódź, Warszawa
Koleżanki i koledzy
 
W roku 2010 poza oficjalnymi spotkaniami, konferencjami i zjazdami planujemy robocze dyskusyjne spotkania "kominkowe" i prezentacje ciekawych przypadków.
Omawiać będziemy interpretację naszych badań, optymalne postępowanie oraz
losy naszych pacjentów, przegląd piśmiennictwa.
Spotkania będą odbywać się w piątki w godz. 11-13 naprzemiennie w WARSZAWIE i w ŁODZI.
Jeżeli bylibyście Państwo zainteresowani, zapraszamy serdecznie. Jeśli chcecie zaprezentować przypadek, prosimy o wiadomość mailową, co to za przypadek i o jego numer w orpkp – wiele płodów konsultowanych jest w naszych ośrodkach, a znajomość planowanych przypadków umożliwi nam przygotowanie się do dyskusji.
Najbliższe planujemy 12 lutego w Warszawie, godz. 11-13.00.
Miejsce: Siedziba Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci oraz poradni USG Agatowa10,
 
dla osób spoza Warszawy: dojazd najbliższy z dworca wschodniego (około 10 – 15 minut). Adres: Warszawa – Zacisze, ul. Agatowa 10. Mapka na stronie www.usgecho4d.pl.
Przyjazd prosimy potwierdzić telefonicznie u naszych sekretarek:
W Łodzi (42-271-11-35),
w Warszawie (504 144 140) lub mailowo fetus@wum.edu.pl .
 
Potwierdzenie jest niezbędne celem przygotowania sali i lunchu.
Udział w spotkaniach bezpłatny, prosimy o przywiezienie 30 PLN, który pokryje koszt lunchu, napojów i przekąsek w trakcie spotkania.
 
Zapraszamy:
M. Respondek-Liberska & J. Dangel
 
 
2010-01-31

Wyróżnienie w konkursie Złoty skalpel 2008

Wyróżnienie ex equo otrzymał projekt kierowany przez prof. Marię Respondek-Liberską. "Konkurs Złoty Skalpel dał możliwość szerszego poznania nowych terapii i technologii, które są przygotowywane przez polskich lekarzy i naukowców z korzyścią dla całego środowiska i systemu opieki medycznej” - powiedział wiceminister zdrowia Marek Haber podczas gali wręczenia dyplomów zwycięzcom konkursu Pulsu Medycyny na wybitnego innowatora w polskiej opiece zdrowotnej. 

„Inicjatywa redakcji Pulsu Medycyny zorganizowania konkursu na wybitnego innowatora w ochronie zdrowia jest bardzo cenna. Gala była okazją do dowiedzenia się o różnych przedsięwzięciach, które są realizowane w Polsce” – podkreślił wiceminister Marek Haber.

www.pulsmedycyny.com.pl/index/archiwum/10282
2009-06-08  [więcej]


Kwalifikacja ośrodków wg www.orpkp.pl w roku 2008/2009

(up-date Maj 31, 2009)

2009-01-13  [więcej]


"Złoty Skalpel" dla prenatalnej diagnostyki kardiologicznej

W dniu 28.2009 roku w hotelu Hotelu Le Royal Meridien Bristol w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród w I edycji konkursu Złoty Skalpel na wybitnego innowatora w ochronie zdrowia, zorganizowanego przez „Puls Medycyny”. Jedno z dwóch głównych wyróżnień w kategorii „Rozwiązania teleinformatyczne w medycynie” zostało przyznane zespołowi pod kierownictwem prof. Marii Respondek – Liberskiej z Łodzi, w skład którego wchodzą osoby zajmujące się diagnostyką kardiologiczną płodów z całej Polski, m.in. dr hab. n. med. Joanna Dangel prowadząca referencyjny ośrodek kardiologii prenatalnej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, za projekt pt. Internetowa baza danych patologii kardiologicznych u płodów.

2009-06-01  [więcej]


Zasady prowadzenia bazy danych – aktualizacja 24.07.2008 rok


Zasady prowadzenia bazy danych – aktualizacja 24.07.2008 rok
 
Do 31 sierpnia 2008 roku macie Państwo czas na poprawienie i uzupełnienie Waszych rekordów wprowadzonych do bazy danych orpkp
Warunkiem uzyskania WERYFIKACJI wprowadzonego rekordu jest umieszczenie w formularzu Foto-diagnoza obrazów lub klipów obrazujących anatomię rozpoznanej patologii Dotyczy to WSZYSTKICH nie zweryfikowanych do dnia dzisiejszego (24.07.2008) rekordów wprowadzonych od dnia 1.01.2008 roku.
Każdy ośrodek wykonujący badanie echokardiograficzne płodu wypełnia swój formularz wywiad i diagnostyka. Wprowadzony rekord pozostaje w bazie bez weryfikacji, do bazy ogólnopolskiej przechodzi dopiero po wprowadzeniu Foto-diagnozy.
Obrazy umieszczone w Foto-diagnozie MUSZĄ pokazywać WYBRANE   najważniejsze elementy anatomiczne wady.
 
2008-08-02  [więcej]


Uwaga!! Zmiana w raportach
Szanowi Państwo,

Informuję, że po konsultacji z Panią Prof.M.Respondek-Liberską usuneliśmy raport nr 2, gdyż zawierał logiczny błąd w swoich założeniach. W związku z tą zmianą numery wszystkich raportów również się zmieniły, aby zachować swoją kolejność.
Uprzedzam o zmianie kolejności, aby uniknac pomyłek i dodatkowych pytań.

Z pozdrowieniami

Zdzisław Tobota
2009-01-10

Zjazd PTU w Toruniu w czerwcu 2008
    
Spośród licznych atrakcji jakie szykują dla nas gospodarze i organizatorzy zjazdu PTU w Toruniu w czerwcu 2008, polecam Państwu:
 
wykład Prof. A. Wolszczana z Penn State Univeristy dla medyków i nie tylko....
 
wręczenie Nagrody im. dr A. Respondka za rok 2007 - w czasie inauguracji Zjazdu (zgłoszenia do Nagrody przyjmuję do 15 marca 2008)
 
wykład  "Frontiers in Fetal Cardiovascular Disease"  Prof. J. Rychika z Children's Hospital of Philadelphia, w ramach naszej sesji Fetal Cardiology a także:
 
koncert fortepianowy Waldemara Malickiego (laureata Fryderyków oraz telewizyjnych Wiktorów) (wieczór czwartkowy)
koncert zespołu Bajm (wieczór piątkowy) i garden party
gala dinner (wieczór sobotni) .....
 
Naszą sesję planujemy na piątek 13 czerwca.
 
Dziękuję za dotychczasowe zgłoszenia, do 15 lutego przyjmuję zgłoszenia tytułów prezentacji.
Abstrakty po polsku i po angielsku po 15 marca,
Prezentacje na płycie - slajdy in English do 15 kwietnia
 
Pozdrawiam 
Maria Respondek-Liberska 
2008-02-12

Sesja Echokardiografii Prenatalnej
W dniach 12-15 czerwca 2008 w Toruniu w ramach Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego organizuję sesję Echokardiografii Prenatalnej.
Bardzo proszę o zgłaszanie do mnie e-mailowo tytułów przypadków do prezentacji, optymalnie do 10 lutego.
Mam nadzieję, że uda nam się powtórzyć dobrą atmosferę spotkania grudniowego albo stworzyć jeszcze lepszą....
Szczegóły dotyczące Zjazdu PTU na stronie http://www.usgptu.waw.pl/news.php

Pozdrawiam i czekam na Państwa odpowiedź

Prof. M. Respondek-Liberska
2008-01-02

Spotkanie w Nowej Gdyni
Konferencja 14 grudnia Kardio-Prenatal pokazała, że potrafimy razem pracować i mamy wiele jeszcze do zrobienia w zakresie prenatalnej kardiologii.
2007-12-15  [więcej]


Konferencja Fetal Cardiology 15-16 czerwiec
    
Przypominam o Konferencji Fetal Cardiology 15-16 czerwiec w Hotelu Magellan. Dzieki wsparciu ze strony amerykańskiej Fundacji March of Dimes oraz International Society of Ultrasound in Obstetrics & Gynecology a także Pol Tow Ginekologicznego będziemy mieli okazję wysłuchać wykładów znakomitych specjalistów z USA, Kanady, Włoch, Niemiec a także podyskutować  we własnym gronie.
Serdeczenie zapraszam do hotelu Magellan położonym w centrum Polski tak aby wszyscy mieli wygodny dojazd. Szczegóły www.mszu.pl oraz www.fetalecho.pl lub tel. do wspołorganizatora dr M. Słodkiego - 600 051 957

Pozdrawiam

Prof. M. Respondek-Liberska
2007-05-22

Zapraszenie na konferencję poświęconą realizacji bazy danych www.orpkp.pl
Zapraszam na jednodniową konferencję poświęconą realizacji bazy danych www.orpkp.pl

Zgłoszenia tytułów prezentacji do 15.X.2007.
Szczegóły w folderze "Nowa Gdynia" na stronie www.fetalecho.pl

Prof. M. Respondek-Liberska
Kierownik Programu Min Zdrowia Kardio-Prenatal
2007-09-13

KONFERENCJA SZKOLENIOWA 10.06.2005 (piątek)

Program Ministerstwa Zdrowia
Opracowanie i wdrożenie prenatalnej diagnostyki kardiologicznej
„Polkard-Prenatal”
KONFERENCJA SZKOLENIOWA
10.06.2005 (piątek)
ŁÓDŹ/ICZMP
Miejsce obrad: Hotel „Ambasador”
2005-05-28  [więcej]


Mija II rok realizacji Programu Polkard-Prenatal
Szanowni Państwo,
 
Mija II rok realizacji Programu Polkard-Prenatal. Z tej okazji zgodnie z planem planowane jest wydanie w IV kwartale 2005 Biuletynu Informacyjnego na temat naszej działalności.
W związku z tym, mam dla Państwa niecodzienną propozycję: do 1 października 2005 oczekuję przesłania z każdego ośrodka w formie publikacji opisu przypadku (po jednym z danego ośrodka), który:
1) został wprowadzony przez Państwa do naszej bazy danych www.orpkp.pl
2) przypadek ten sprawił Państwu satysfakcję z punktu widzenia Waszej diagnostyki, rokowania, zaplanowania dalszych optymalnych losów danego pacjenta
3) może być interesujący dla naszego środowiska bądź ze względu na walory edukacyjne, bądź ze względu na poczynione nowe obserwacje naukowe.
 
2005-08-22  [więcej]


Karta zgłoszenia problemu kardiologicznego u płodu

Dokument do pobrania w formacie Word - [pobierz plik]

2004-10-29

Ważne sprawy bieżące

Wszystkim współautorom naszej bazy danych przypominamy iż wprowadzamy do bazy rekordy pacjentów - płodów z istotnymi anomaliami kardiologicznymi: strukturalne wady serca, guzy serca, ektopie serca, istotne kardiomiopatie przerostowe min. grubość przegrody międzykomorowej > 6 mm (z wyjatkiem łagodnych kardiomiopatii w przebiegu cukrzycy ciężarnych) , SVT, CHB, CHF, obrzek płodu, specyficzne problemy kardiologiczne w ciązy pojedynczej: przedwczesne zamkniecie FO lub ductus arteriosus, specyficzne problemy kardiologiczne w ciązy bliźniaczej.

2004-12-16  [więcej]


Spotkanie robocze

Warszawa, 20 stycznia 2004

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na robocze spotkanie Sekcji Kardiologii i Echokardiografii Płodu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, w dniu 18 marca 2005 w godz. 10.00-14.00, które odbędzie się w Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie (biblioteka, parter)

2005-01-28  [więcej]


Ankieta dla matki noworodka z wadą serca

Ankieta do pobrania w formacie Word - [pobierz plik]

2004-10-29

Najnowsze zmiany w bazie

Zgodnie z informacjami przekazanymi na kursie w Łodzi, Ogólnopolski Rejestr Patologii Kardiologicznych u Płodów został zmodyfikowany zgodnie z wytycznymi oraz rozpoznaniami uznanymi przez Europejskie Towarzystwo Kardiologów Dziecięcych (AEPC). W polach przyczyna skierowania (nowe), rozpoznaniach kardiologicznych, rozpoznaniach innych zarówno płodowych, jak i noworodkowych, wprowadzone zostały najnowsze kody ustalone przez AEPC.

2004-11-25  [więcej]


Kurs szkoleniowy dla kardiologów dziecięcych

Miejsce obrad – ICZMP, Łódź, 27.09 –01.10.2004

2004-07-10  [więcej]


otrzymanie bezpłatnego skryptu-atlasu: „Podstawy badania serca płodu” - formularz zgłoszeniowy

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymaniem bezpłatnego skryptu-atlasu: „Podstawy badania serca płodu” pobierz jeden z poniższych plików, wypełnij i odeślij

Formularz zgłoszenia - format .doc
Formularz zgłoszenia - format .pdf

2004-08-10

Informacja dla lekarzy wykonujących badania USG płodu:

Realizatorzy programu Ministerstwa Zdrowia, Departamentu Polityki Zdrowotnej przygotują skrypt-atlas pt „Podstawy badania serca płodu” wraz z płytą CD.

2004-08-10  [więcej]


Ankieta zainteresownia echokardiografią prenatalną

Ankieta do pobrania w formacie Word - [pobierz plik]

2004-09-08

Uruchomienie Rejestru

Serwis www Rejestru jest od 1 grudnia uruchomiony w pełnym zaplanowany zakresie.
Czynne są moduły: Rejestracji użytkowników, Logowania, Formularz danych, Edycja własnych danych oraz Forum dyskusyjne. 
Zapraszamy do korzystania z tych funkcji 

Zdzisław Tobota

2003-12-01

« powrót do aktualnych newsów


« powrót | ^ do góry

© 2003 - 2022 Ogólnopolski Rejestr Patologii Kardiologicznych u płodów
projekt i realizacja Magnum 2