Kod ośrodka:

Login:

Hasło:
Nie pamiętam hasła - kliknij tu


Jeśli jesteś nowym użytkownikiem

Szanowni Państwo,
Zachęcamy do uzupełnienia orpkp za rok 2021 i wprowadzenia Państwa danych do 15 stycznia 2022 (dane ciężarnych, wstępne diagnozy, zdjęcia, filmy z badania). Dla tych z Państwa którzy wprowadzą do 5 rekordów - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej (Uchwała z dnia 22 grudnia 2021) przekaże Państwu gratyfikację finansową w wysokości 500 zł. Dla tych, którzy wprowadzą więcej rekordów suma będzie odpowiednio większa. Przypominamy, że nie wprowadzamy małych mięśniowych ubytków typu VSD, pojedynczych skurczów dodatkowych, bright spotów, czy izolowanych wysięków w osierdziu. Rekord musi być uzupełniony o dane noworodka.

W Nowym Roku 2022 przypominamy Państwu o możliwościach konsultacji on-line w oparciu o obrazy i filmy wprowadzone do orpkp.

Zachęcamy także do udziału w nowym cyklu szkoleń praktycznych. Do zobaczenia w Łodzi!

W imieniu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej

Dr I. Strzelecka oraz Prof. M. Respondek-Liberska
OGÓLNOPOLSKI REJESTR PRZYPADKÓW KARDIOLOGICZNYCH PŁODÓW
ZOSTAŁ OBJĘTY HONOROWYM PATRONATEM PRZEZ FUNDACJĘ SERCE DZIECKA


Patronat Fundacji Serce Dziecka

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!
życzy Ogólnopolski Rejestr Przypadków Kardiologicznych Płodów


KURS POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGII PRENATALNEJ EDYCJA ZIMOWA „BADANIE SERCA PŁODU“


Więcej informacji: http://kardiologia-prenatalna.org/kurs-polskiego-towarzystwa-kardiologii-prenatalnej-edycja-zimowa-badanie-serca-plodu/

Zaproszenie

Program

FORMULARZ REJESTRACYJNY

III KONFERENCJA KARDIO-PRENATAL ON-LINE

Szanowni Państwo!
Konferencja Kardio-Prenatal on-line 22-23 maja 2021 - odbyła się.
Strona Konferencji: http://kardiologia-prenatalna.org/zapraszamy-na-iii-konferencje-kardio-prenatal-online/

Krótki opis III KonferencjiZarząd PTKP serdecznie zaprasza miłośników na cykl wykładów szkoleniowych z zakresu kardiologii prenatalnej. Wykłady pod egidą PTKP dostępne są po zalogowaniu, w zakładce "Dydaktyka".

Mapa Polski z ośrodkami kardiologii prenatalnej
wg Ogólnopolskiego Rejestru Problemów Kardiologicznych Płodu
www.orpkp.pl (aktualizacja na dzień 1.06.2020)

Ośrodki referencyjne ( barwa czerwona): Ośrodki pozostałe (barwa niebieska)Zarząd Polskiego Towarzystwa Kardiologii Prenatalnej
Prof. M. Respondek-Liberska Prof. K. Preis Dr hab. n. med. M. Słodki Dr n. o zdr. I. Strzelecka
Opracowanie: dr n. med. P. KordjalikPoparcie wniosku w sprawie uznania Certyfikatów Podstawowego Badania Serca Płodu - Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski

Poparcie wniosku w sprawie uznania Certyfikatów Podstawowego Badania Serca Płodu - Prof. dr hab. n. med. Jacek Białkowski

2008-08-02
 Zasady prowadzenia bazy danych – aktualizacja 24.07.2008 rok


Zasady prowadzenia bazy danych – aktualizacja 24.07.2008 rok
 
Do 31 sierpnia 2008 roku macie Państwo czas na poprawienie i uzupełnienie Waszych rekordów wprowadzonych do bazy danych orpkp
Warunkiem uzyskania WERYFIKACJI wprowadzonego rekordu jest umieszczenie w formularzu Foto-diagnoza obrazów lub klipów obrazujących anatomię rozpoznanej patologii Dotyczy to WSZYSTKICH nie zweryfikowanych do dnia dzisiejszego (24.07.2008) rekordów wprowadzonych od dnia 1.01.2008 roku.
Każdy ośrodek wykonujący badanie echokardiograficzne płodu wypełnia swój formularz wywiad i diagnostyka. Wprowadzony rekord pozostaje w bazie bez weryfikacji, do bazy ogólnopolskiej przechodzi dopiero po wprowadzeniu Foto-diagnozy.
Obrazy umieszczone w Foto-diagnozie MUSZĄ pokazywać WYBRANE   najważniejsze elementy anatomiczne wady.
 
Ważne informacje dotyczące ZMIANY  wprowadzania danych do bazy
 
Od 1 sierpnia 2008 wpisujemy dodatkowo PESEL oraz zarówno nazwisko panieńskie, jak i obecne.
 
 
W polu nr 10 należy wprowadzić nazwisko lekarza, który jako pierwszy WYKRYŁ (podejrzewał) patologię układu krążenia płodu (NIE JEST TO LEKARZ, który wypisuje skierowanie na badanie echokardiograficzne płodu – bardzo ważne!!!!, zależy nam na stworzeniu jak najszerszej bazy lekarzy, którzy naprawdę oceniają serce płodu). W polu nr 11 prosimy wpisać jego miejsce pracy z nazwą miejscowości.
W polu nr 12 wpisujemy nazwisko lekarza wykonującego badanie echokardiograficzne płodu w rejonowym ośrodku lub w ośrodku KARDIOLOGII PRENATALNEJ TYPU A lub B (najczęściej jest to lekarz kardiolog dziecięcy lub położnik posiadający certyfikat przesiewowego badania serca płodu) , w polu nr 13 miejsce pracy lekarza wykonującego to badanie oraz miejscowość.
 
Odrębnie wpisujemy nazwisko lekarza konsultującego w ośrodku KARDIOLOGII PRENATALNEJ typu C. Może to być lekarz z Certyfikatem badania kardiologicznego płodu lub lekarz bez certyfikatu ale zatrudniony w ośrodku C (w tym celu mamy dwie listy lekarzy z ośrodków C) . W przypadku zatrudnienia nowego lekarza na etacie, doktoranta lub stażysty nazwiska lekarzy należy zgłosić do nas  celem wpisania na listę, lub wpisywać odręcznie, bez rozwijania słownika.
Raz w roku dokonujemy podsumowania i ewentualnych przesunięć celem zmiany kwalifikacji poszczególnych lekarzy lub ośrodków.
 
Formularz Wywiad i Diagnostyka
 
WYKREŚLAMY  rozpoznanie: Functionally Univentricular Heart –każde takie rozpoznanie musi być sprecyzowane: albo double inlet RV lub LV; solitary ventricle, HLHS, tricuspid atresia.
Zostały poprawione Rozpoznania do wprowadzenia w ROZPOZNANIU GŁÓWNYM – jest to bardzo ważne gdyż na tej podstawie kwalifikujemy pacjentów do odpowiedniej grupy wad.
Zasada wpisywania rozpoznań w przypadku obecności kilku anomalii:
Jako główne rozpoznanie przyjmujemy to,  które nam mówi o „short term” prognosis (np. o konieczność I etapu leczenia kardiochirurgicznego) a potem to które nam mówi o „long term prognosis”.
Np. Jeśli pacjent ma przerwany łuk aorty i VSD, to w rozpoznaniu głównym wpisujemy PRZERWANY ŁUK AORTY. Jeśli jest to pojedyncza komora z przełożeniem wielkich pni tętniczych, to rozpoznaniem głównym jest Pojedyncza komora. Itp.  
 
ROZPOZNANIE Complete transposition of great arteries (IVS) - proste TGA może występować TYLKO jeśli jest to serce dwukomorowe z przełożeniem.
 
Discordant VA connections (TGA) w wadach złożonych, czyli jeśli jest TGA + VSD + PS, to jako rozpoznanie główne Discordant VA connections (TGA) a jako dodatkowe PS i VSD.
 
 Jeśli natomiast jest TGA w wadzie złożonej, np. pojedynczej komorze lub zespole heterotaksji, to pierwsze rozpoznanie mówi heterotaksja a drugie:  double inlet LV, a trzecie: Discordant VA connections (TGA)
 
 
Formularz Poród
Konieczne wprowadzenie daty porodu oraz daty wypisu z oddziału noworodkowego. Jeśli dziecko było na oddziale intensywnej opieki medycznej neonatologicznej należy wpisać liczbę dni, które dziecko spędziło na OIOM.
Dodatkowo prosimy o podawanie liczby dni pobytu noworodka/ niemowlaka  w szpitalu.
Ma to znaczenie dla ustalania kosztów diagnozy prenatalnej.
 
Rekordy powinny być poprawione do 31 sierpnia 2008. Po tym terminie  nie poprawione rozpoznania zostaną  automatycznie  wyrzucone z bazy. Zostają wyrzucone wszystkie rekordy w rodzaju: RV>LV, tricuspid regurgitation, premature atrial complexes, fetal arrhythmia. Jeśli w którymś
z takich rozpoznań u dziecka okazało się ze jest wada serca, proszę poprawić rozpoznanie aby baza danych „nie zgubiła” Państwa rozpoznania. 
 
Zasady podziału wad na krytyczne, ciężkie i łagodne
 
KRYTYCZNE: wszystkie przewodozależne wymagające leczenia lub interwencji w okresie noworodkowym, np. HLHS, TGA, SA, IntAA
CIĘŻKIE: wszystkie wymagające leczenia w okresie niemowlęcym, np. TOF, DILV, AVSD.
Nie można automatycznie przypisać klasyfikacji wady do rozpoznań. Jeśli pacjent z AVSD będzie miał hipoplazje łuku aorty, to wówczas będzie to wada krytyczna.
ŁAGODNE: nie wymagające leczenia, lub wymagające w późniejszym okresie życia (np. VSD o małych zaburzeniach hemodynamicznych, małe PS)
 
Zasady przyznawania certyfikatów
Materiał zgromadzony w orpkp jest podstawą do przyznawania certyfikatów oraz ich weryfikacji. Weryfikacja odbywa się 1 x na 5  lat począwszy od roku 2004, czyli pierwsza weryfikacja nastąpi jesienią 2009. Przyznane wcześniej certyfikaty (przed rokiem 2004) tracą ważność. Zasady klasyfikacji ośrodków zgodnie z zasadami opracowanymi w 2006 roku (zakładka):
A – co najmniej 10 patologii kardiologicznych w ciągu roku w ogólnopolskiej bazie danych
B – co najmniej 50 patologii kardiologicznych w ciągu roku w ogólnopolskiej bazie danych
C – co najmniej 100 patologii kardiologicznych w ciągu roku w ogólnopolskiej bazie danych
 
Aktualna listę ośrodków oraz lekarzy posiadających Certyfikaty Badania SERCA Płodu zarówno skriningowego jak i specjalistycznego przekazujemy do Ministerstwa Zdrowia oraz centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie
 
 
Dr hab. n. med. Joanna Dangel
Prof. Maria Respondek – Liberska


« powrót | ^ do góry

© 2003 - 2023 Ogólnopolski Rejestr Patologii Kardiologicznych u płodów
projekt i realizacja Magnum 2