Kod ośrodka:

Login:

Hasło:
Nie pamiętam hasła - kliknij tu


Jeśli jesteś nowym użytkownikiem

Szanowni Państwo,
Zachęcamy do uzupełnienia orpkp za rok 2021 i wprowadzenia Państwa danych do 15 stycznia 2022 (dane ciężarnych, wstępne diagnozy, zdjęcia, filmy z badania). Dla tych z Państwa którzy wprowadzą do 5 rekordów - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej (Uchwała z dnia 22 grudnia 2021) przekaże Państwu gratyfikację finansową w wysokości 500 zł. Dla tych, którzy wprowadzą więcej rekordów suma będzie odpowiednio większa. Przypominamy, że nie wprowadzamy małych mięśniowych ubytków typu VSD, pojedynczych skurczów dodatkowych, bright spotów, czy izolowanych wysięków w osierdziu. Rekord musi być uzupełniony o dane noworodka.

W Nowym Roku 2022 przypominamy Państwu o możliwościach konsultacji on-line w oparciu o obrazy i filmy wprowadzone do orpkp.

Zachęcamy także do udziału w nowym cyklu szkoleń praktycznych. Do zobaczenia w Łodzi!

W imieniu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej

Dr I. Strzelecka oraz Prof. M. Respondek-Liberska
OGÓLNOPOLSKI REJESTR PRZYPADKÓW KARDIOLOGICZNYCH PŁODÓW
ZOSTAŁ OBJĘTY HONOROWYM PATRONATEM PRZEZ FUNDACJĘ SERCE DZIECKA


Patronat Fundacji Serce Dziecka

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!
życzy Ogólnopolski Rejestr Przypadków Kardiologicznych Płodów


KURS POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGII PRENATALNEJ EDYCJA ZIMOWA „BADANIE SERCA PŁODU“


Więcej informacji: http://kardiologia-prenatalna.org/kurs-polskiego-towarzystwa-kardiologii-prenatalnej-edycja-zimowa-badanie-serca-plodu/

Zaproszenie

Program

FORMULARZ REJESTRACYJNY

III KONFERENCJA KARDIO-PRENATAL ON-LINE

Szanowni Państwo!
Konferencja Kardio-Prenatal on-line 22-23 maja 2021 - odbyła się.
Strona Konferencji: http://kardiologia-prenatalna.org/zapraszamy-na-iii-konferencje-kardio-prenatal-online/

Krótki opis III KonferencjiZarząd PTKP serdecznie zaprasza miłośników na cykl wykładów szkoleniowych z zakresu kardiologii prenatalnej. Wykłady pod egidą PTKP dostępne są po zalogowaniu, w zakładce "Dydaktyka".

Mapa Polski z ośrodkami kardiologii prenatalnej
wg Ogólnopolskiego Rejestru Problemów Kardiologicznych Płodu
www.orpkp.pl (aktualizacja na dzień 1.06.2020)

Ośrodki referencyjne ( barwa czerwona): Ośrodki pozostałe (barwa niebieska)Zarząd Polskiego Towarzystwa Kardiologii Prenatalnej
Prof. M. Respondek-Liberska Prof. K. Preis Dr hab. n. med. M. Słodki Dr n. o zdr. I. Strzelecka
Opracowanie: dr n. med. P. KordjalikPoparcie wniosku w sprawie uznania Certyfikatów Podstawowego Badania Serca Płodu - Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski

Poparcie wniosku w sprawie uznania Certyfikatów Podstawowego Badania Serca Płodu - Prof. dr hab. n. med. Jacek Białkowski

2004-07-10
 Kurs szkoleniowy dla kardiologów dziecięcych

Miejsce obrad – ICZMP, Łódź, 27.09 –01.10.2004

1 dzień – PONIEDZIAŁEK – 27. 09.2004


9.00 - 9.20
1. Znaczenie szkolenia kardiologów dziecięcych w Polsce dla poprawy wykrywalności wad serca – 20 min.
Prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec

9.20 - 9.40
2. Stan kardiochirurgii dziecięcej i noworodkowej w Polsce – 20 min.
Prof. dr hab. n. med. Bogdan Maruszewski

9.40 – 10.00
3. Cele i założenia Programu Polkard-Prenatal – 20 min.
Prof. dr hab. n. med. Maria Respondek –Liberska

10.00 – 10.15
4. Ogólnopolski rejestr problemów kardiologicznych u płodu (www.orpkp.pl) – 15 min.
Dr Z. Tobota

10.15 – 10.30
5. Europejskie zalecenia AEPC dla kardiologii prenatalnej w Europie – 15 min.
Dr n. med. Joanna Dangel

10.30 – 11.00
Przerwa na kawę – 30 min.

11.00 – 11.20
6. Fizjologia krążenia płodowego i funkcja serca płodu, odrębności w stosunku do krążenia noworodkowego – 20 min.
Prof. dr hab. n. med. Aldona Siwińska

11.20 - 11.40
7. Zaburzenia rytmu płodu: skurcze dodatkowe, podział, diagnostyka, postępowanie – 20 min.
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Stańczyk

11.40 – 12.00
8. Badanie położnicze USG w I trymestrze – 20 min.
Dr n. med. Dariusz Borowski

12.00 – 12.15
9. Badanie echokardiograficzne w I trymestrze ciąży (znaczenie TR, pomiaru FHR, przepływu w DV) – 15 min.
Dr n. med. Mariusz Grzesiak

12.15 - 12.30
Pytania i dyskusja – 15 min

12.30 – 13.30
Badanie w ZDiPWW – 2 przypadki oceny serca płodu w I trymestrze

13.30 – 14.30
Lunch 

2 dzień – WTOREK – 28.09.2004 


9.00 – 9.20
1. Badanie położnicze płodu w II trymestrze, skrining 18-22 tygodnie, wykrywanie wad – 20 min.
Dr n. med. Dariusz Borowski

9.20 - 9.40
2. Badanie echokardiograficzne serca płodu przez położnika oraz w ośrodku referencyjnym (zasady, metody oceny, projekcje, Doppler naczyń i zastawek a-v) – 20 min.
Dr n. med. Katarzyna Janiak

9.40 – 10.00
3. Przykłady strukturalnych anomalii serca płodu rozpoznawanych w badaniu 2D – 20 min.
Prof. dr hab. n. med. Maria Respondek-Liberska

10.15 – 10.30
4. Wady lewego serca – 15 min.
Dr n. med. Joanna Dangel

10.15 – 10.30
5. Wady prawego serca – 15 min.
Dr n. med. Joanna Dangel

10.30 – 11.00
Przerwa na kawę – 30 min.

11.00 – 11.20
6. Ubytki przegród – 20 min.
Dr n. med. Agata Włoch

11.20 – 11.40
7. Wady odejścia naczyń – 20 min.
Dr n. med. Katarzyna Janiak

11.40 – 11.50
8. Ektopia serca – 10 min.
Dr n. med. Agata Włoch

11.50 – 12.05
9. Zespoły heterotaksji w okresie prenatalnym – 15 min.
Prof. dr hab. med. Maria Respondek-Liberska

12.05 – 12.20
10. Ocena śródpiersia górnego w prenatalnym badaniu echokardiograficznym – 15 min.
Prof. dr hab. med. Maria Respondek-Liberska

12.20 – 12.30
Pytania i dyskusja

12.30 – 13.00
Badanie serca płodu – pokaz na żywo – 30 min.

13.30 – 14.30
Lunch 


3 dzień – ŚRODA – 29.09.2004 9.00 - 9.30
1. Obrzęk płodu – 30 min.
Dr n. med. Piotr Kaczmarek

9.30 – 10.00
2. Niewydolność krążenia u płodu – 30 min.
Dr n. med. Joanna Dangel

10.00 – 10.15
3. Infekcje u płodu z powikłaniami kardiologicznymi – 15 min.
Prof. dr hab. n. med. Maria Respondek-Liberska

10.15 - 10.25
4. Płód z wadą pozasercową – wstęp, rozkład wad badanych w ICZMP – 10 min.
Dr n. med. Mariusz Grzesiak

10.25 - 10.40
5. Wady układu moczowego – 15 min.
Dr n. med. Mariusz Grzesiak

10.40 -11.00
Przerwa na kawę – 20 min

11.00 – 11.15
6. Wady przewodu pokarmowego i powłok ciała – 15 min
Dr n. med. Katarzyna Janiak

11.15 – 11.30
7. Wady OUN – 15 min
Dr n. med. Piotr Kaczmarek

11.30 – 11.45
8. Wady układu kostnego – 15 min
Lek. med. Sebastian Foryś

11.45 – 11.55
9. Wady i hypoplazja płuc – 10 min.
Dr n. med. Mariusz Grzesiak

11.55 – 12.10
10. Terapia hydrothorax i CALM w okresie prenatalnym – 15 min.
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szaflik

12.10 – 12.20
11. Występowanie patologii kardiologicznej w wadach pozasercowych – 10 min.
Dr n. med. Agata Włoch

12.20 – 12.30
12. Znaczenie badania echokardiograficznego płodu w przypadku guzów u płodu (teratoma, inne guzy z wyłączeniem hygroma colli) – 10 min.
Dr n. med. Katarzyna Janiak

12.30 – 12.45
13. IUGR oraz centralizacja krążenia – 15 min.
Dr n. med. Dariusz Borowski

12.45 – 12.55
14. Wewnątrzsercowe czynnościowe zaburzenia krążenia w przebiegu IUGR – 10 min.
Dr n. med. Katarzyna Janiak

12.55 – 13.05
15. Znaczenie dysproporcji jam serca w prenatalnym badaniu echokardiograficznym – 10 min.
Dr n. med. Katarzyna Janiak

13.05 – 13.30
Pytania i dyskusja, prezentacja przypadku – 25 min.

13.30 – 14.30
Lunch 


4 dzień – CZWARTEK – 30.09.2004 9.00 – 9.30
1. Rola wykrycia wady serca w okresie prenatalnym dla kardiologa dziecięcego – 30 min.
Doc. dr hab. n. med. Lesław Szydłowski

9.30 – 9.45
2. Wpływ prenatalnego badania kardiologicznego na psychikę ciężarnej – 15 min.
Aleksandra Roczek, studentka UM w Łodzi

9.45 – 10.00
1. Znaczenie rozpoznania kardiomegalii u płodu – 15 min.
Aleksandra Roczek, studentka UM w Łodzi

10.00 – 10.30
4. Współczesne możliwości terapii zabiegowej u płodu z uropatią zaporową oraz
z wodogłowiem wewnętrznym– 30 min.
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szaflik

10.30 – 11.00
Przerwa na kawę – 30 min

11.00 – 11.30
5. Sonograficzne markery wad chromosomalnych i letalnych – 30 min.
Prof. dr hab. n. med. Maria Respondek-Liberska

11.30 – 12.00
6. Badanie cytogenetyczne płodu – 30 min.
Doc. dr hab. n. med. Lucjusz Jakubowski

12.00 – 13.00
Pytania i dyskusja, prezentacje przypadków ze znanym follow-up – 60 min.

13.30 – 14.30
Lunch 


5 dzień – PIĄTEK – 01.10.2004 9.00 – 9.30
1. Sposób i czas ukończenia ciąży z problemem kardiologicznym płodu – 30 min.
Prof. dr hab. n. med. Jan Wilczyński

9.30 – 9.45
2. Patologia kardiologiczna w ciąży bliźniaczej – rodzaje ciąży bliźniaczej, charakterystyka rzadkich zespołów z powikłaniami kardiologicznymi – 15 min.
Dr n. med. Agata Włoch

9.45 – 10.00
3. Zespół przetoczenia w ciąży mnogiej: problemy kardiologiczne – 15 min.
Dr n. med. Agata Włoch

10.00 – 10.15
4. Leczenie TTTS – dostępne metody, standardy światowe, wyniki leczenia - 15 min.
Prof. dr hab. med. Krzysztof Szaflik

10.15 – 10.30
5. Zroślaki: problemy kardiologiczne – 15 min.
Dr n. med. Katarzyna Janiak

10.30 – 10.45
6. Acardiac twin: problemy kardiologiczne – 15 min.
Dr n. med. A. Włoch, Lek. med. Ewa Wojciechowska

10.45 – 11.00
7. Tachykardie płodu: rodzaje, monitorowanie płodu, leczenie in utero, stosowane leki, sposoby podania – 15 min.
Dr n. med. Joanna Dangel, Lek. med. Anita Hamela-Olkowska

11.00 - 11.15
8. Bradykardie płodu: rodzaje, sposoby monitorowania, leki, badania przeciwciał – 15 min.
Dr n. med. Joanna. Dangel

11.15 – 11.30
Pytania i dyskusja

11.30 – 12.00
Przerwa na kawę – 30 min.

12.00 – 12.15
9. Dzieci z istotnymi zaburzeniami rytmu in utero po leczeniu prenatalnym w materiale Kliniki Kardiologii Dziecięcej ICZMP w Łodzi – analiza rozpoznań, przyczyny zaburzeń rytmu, długofalowa obserwacja – 15 min.
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Sysa

12.15 – 12.30
10. Interwencje w kardiologii prenatalnej – obecne możliwości, spojrzenie w przyszłość – 15 min.
Prof. dr hab. med. Maria Respondek-Liberska

12.30 – 12.45
11. Różnice w wynikach leczenia i odległej obserwacji noworodków z wadami serca z i bez diagnostyki prenatalnej – 15 min.
Doc. dr hab. n. med. Jadwiga Moll

12.45 – 13.00
12. Wyniki leczenia kardiochirurgicznego wad serca u dzieci z przeprowadzoną diagnostyką prenatalną i bez niej – kwalifikacja do zabiegu, stan dziecka przed zabiegiem - 15 min.
Doc. dr hab. n. med. Jacek Moll

13.00 – 13.30
Podsumowanie i zakończenie
Prof. dr hab. n. med. Maria Respondek-Liberska

13.30 – 14.00
Lunch« powrót | ^ do góry

© 2003 - 2023 Ogólnopolski Rejestr Patologii Kardiologicznych u płodów
projekt i realizacja Magnum 2