Kod ośrodka:

Login:

Hasło:
Nie pamiętam hasła - kliknij tu


Jeśli jesteś nowym użytkownikiem

Certyfikaty

Certyfikat Umiejętności Podstawowego Badania Serca Płodu od 2018 roku wydawany jest przez Polskie Towarzystwo Kardiologii Prenatalnej oraz Sekcję Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

Protokół Skriningowego Badania Serca Płodu

Protokół badania kardiologicznego u płodu w ośrodku referencyjnym

Zasady przyznawania Certyfikatu Umiejętności Echokardiograficznego Badania Serca Płodu (dla zaawansowanych) Polskiego Towarzystwa Kardiologii Prenatalnej

Warunki przedłużenia Certyfikatu Podstawowego Badania Serca Płodu


Certyfikat Umiejętności Echokardiograficznego Badania Serca Płodu (dla zaawansowanych)

Polskiego Towarzystwa Kardiologii Prenatalnej, od 2018 roku przyznawany jest przez Zarząd PTKP (niezależnie od posiadanej specjalizacji), którzy posiadają doktorat z kardiologii prenatalnej lub habilitację i przynajmniej jedną publikację dotyczącą kardiologii prenatalnej (np. na łamach Prenatal Cardiology)

Warunki uzyskania
Certyfikatu Podstawowego Badania Serca Płodu PTKP od roku 2018 :

 1. Minimum 1 szkolenie z zakresu echokardiografii prenatalnej w ramach udziału w kursie szkoleniowym
 2. Minimum jedno indywidualne 5 dniowe szkolenie w Zakładzie Kardiologii Prenatalnej ICZMP (po złożeniu CV do sekretariatu, uzgodnieniu terminu, wpłacie na Rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej)
 3. Wprowadzenie minimum 10 patologii kardiologicznych do ORPKP wraz z dokumentacją JPG i AVI
 4. Posiadanie min. 50 pkt PTKP
 5. Posiadanie Akredytacji Gabinetu w Polskim Towarzystwie Kardiologii Prenatalnej
 6. Opłacenie za Certyfikat (350 zł) na konto:
  Polskie Towarzystwo Kardiologii Prenatalnej
  Nr konta: 63 1140 2004 0000 3002 7761 9146 mBank

Warunki przedłużenia ważności Certyfikatu Podstawowego Badania Serca Płodu PTKP

 1. Wprowadzenie w ciągu trwania ważności udzielonego certyfikatu minimum 10 patologii kardiologicznych do ORPKP wraz z dokumentacją JPG i AVI (minimum 2 wady serca rocznie)
 2. Posiadanie Akredytacji Gabinetu w Polskim Towarzystwie Kardiologii Prenatalnej
 3. Posiadanie min. 50 pkt PTKP
 4. Opłacenie przedłużenia Certyfikatu (350 zł) na konto:
  Polskie Towarzystwo Kardiologii Prenatalnej
  Nr konta: 63 1140 2004 0000 3002 7761 9146 mBank
 5. Trzykrotne przedłużenie Certyfikatu Podstawowego skutkuje dalszym przedłużeniem bezterminowym (po indywidualnym rozpatrzeniu wniosku)

Do roku 2017 - Certyfikaty Badań Serce Płodu podpisywał Zarząd Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej PTU.
Od roku 2018 wprowadzamy Certyfikaty Badań Serca Płodu Polskiego Towarzystwa Kardiologii Prenatalnej niezależne od Certyfikatów Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

Otwieramy szeroko możliwości zdobywania wiedzy i kwalifikacji tak, aby w przyszłości w każdym szpitalu położniczym pracował co najmniej jeden wyspecjalizowany lekarz położnik znający zasady kardiologii prenatalnej.


Lista lekarzy (według alfabetu) z Certyfikatem PODSTAWOWEGO Badania Serca Płodu Polskiego Towarzystwa Kardiologii Prenatalnej

(od 2018 roku)
oraz z Ceryfikatem Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej PTU
(do roku 2017)
(ostatnia modyfikacja 06.02.2022 r.)
Certyfikaty przyznawane są komisyjnie (na okres 5 lat) po omówieniu osiągnięć kandydata

Zasady przedłużania - powyżej

Lista lekarzy z Certyfikatem PODSTAWOWEGO Badania Serca Płodu Polskiego Towarzystwa Kardiologii Prenatalnej

 

Lista lekarzy z Certyfikatami Umiejętności Badania ECHOkardiograficznego Płodu (dla zaawansowanych - Certyfikat bezterminowy)

Polskiego Towarzystwa Kardiologii Prenatalnej

oraz

Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

(Kolejność według roku kalendarzowego. Ostatnia weryfikacja Maj 2024 r.)

L.p. Nazwisko i imię (wg alfabetu) Tytuł Miasto Rok uzyskania certyfikatu Specjalizacja medyczna E- mail
1 Respondek-Liberska Maria Prof. dr hab. n. med. Łódź 2000 Pediatra majkares@uni.lodz.pl
2 Dangel Joanna Prof. dr hab. n. med. Warszawa 2000 Kardiolog dz. j_dangel@tlen.pl
3 Włoch Agata Dr hab. n. med. Katowice/
Ruda Śląska
2000 Pediatra cornet@pron.pl
4 Ewa Warowicka-Szwałkiewicz Dr hab. n. med. Olsztyn 2000 Neonatolog,
Pediatra
e.szwalkiewicz@gmail.com
5 Janiak Katarzyna Dr n .med. Łódź 2000 Pediatra kasiajaniak@cn.pl
6 Beata Radzymińska-Chruściel Dr n. med. Kraków 2012 Neonatolog
Pediatra
Kardiolog dz.
bearad63@gmail.com
7 Maciej Słodki Dr hab. n. med. Łódź 2015 Ginekolog-położnik maciejslodki@op.pl
8 Jerzy Węgrzynowski Dr n. med. Szczecin 2021 Ginekolog-położnik kaja63@tlen.pl
9 Piotr Długosz Lek. med. Gdynia/Chmielno 2022 Ginekolog-położnik dlugoszpiotr@wp.pl
10 Mariusz Dubiel Prof. dr hab. n. med. Bydgoszcz/Toruń 2023 Ginekolog-położnik profdubiel@gmail.com
11 Marcin Wiecheć Dr hab. n.med. Kraków 2024 Ginekolog-położnik marcin.wiechec@gmail.com
12 Agnieszka Nocuń Dr n.med. Kraków 2024 Ginekolog-położnik a.nocun@gmail.com


Honorowi posiadacze Certyfikatów Badań Echokardiograficznych Serca Płodu

Luty 2023

L.p. Nazwisko i imię (wg alfabetu) Tytuł Miasto Rok uzyskania certyfikatu Specjalizacja medyczna E- mail
1 Siwińska Aldona Prof. dr hab. n. med. Poznań 2004 Kardiolog dz. siwinskaa@poznan.home.pl
2 Stańczyk Jerzy Prof. dr hab. n. med. Łódź 2004 Kardiolog dz. dyr.sporna@usk4.interrnetdsl.pl« powrót | ^ do góry

© 2003 - 2024 Ogólnopolski Rejestr Patologii Kardiologicznych u płodów
projekt i realizacja Magnum 2